Sunday, June 14, 2009

Vahendid ja abinõud

Punkt 2b: Ühing toetab mainitud eesmärkide elluviimist peamiselt järgmistel viisidel:
Koostöö ja informatsiooni jagamine ekspertide, institustioonide, võimuorganite ja eraorganisatsioonidega Šveitsis ning mujal riikides, kes teevad tööd sarnaste eesmärkide nimel, mis meiegi ühing
edendada informatsiooni kogumist
kirjastamine (trükkimine, tõlkimine, väljaandmine, levitamine)
ürituste korraldamine informatsiooni jagamise eesmärgil
teha kättesaadavaks nõustamine nii telefoni kui ka kirja teel ning individuaalselt
finantsallikate loomine eesmärgiga luua fond
toetada firmasid, organisatsioone ja poliitilisivõime nende pingutustes aidata HIV-positiivseid ning AIDS-i haigeid inimesi
toetada ja korraldada projekte eelmainitud eesmärkide elluviimiseks.

No comments:

Post a Comment